de Jong DUKE - UL

UL certifications

de Jong DUKE delivers UL certified machines.
(Only 110VAC filterfresh machines are certified.)

UL certified for USA

YWXV.E193939

CUL certified for Canada

YWXV7.E193939